Korzenie działalności TMD w dziedzinie inżynierii lampowej sięgają II wojny światowej, kiedy to firma EMI Electronics produkowała klistrony wysokonapięciowe. Od tamtej pory TMD przyczyniło się do wielu osiągnięć w dziedzinie produkcji LFB (lamp o fali bieżącej, ang. TWT), magnetronów i klistronów.

Firma została założona w latach 70-tych i 80-tych przez Brytyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej, Europejską Agencję Kosmiczną i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych w celu zbadania podstawowych chemicznych i fizycznych właściwości impregnowanej, tungstenowej katody zasobnikowej. Celem badań było zwiększenie żywotności lamp mikrofalowych.

W wyniku tych przedsięwzięć TMD stało się uznanym Europejskim Centrum Doskonałości, specjalizującym się w katodzie zasobnikowej i działach elektronowych, które produkuje lampy o żywotności do ponad 90 tys. godzin. Wytwarzanie własnych katod pomaga nam osiągnąć optymalną funkcjonalność produktów oraz minimalizuje zależność od części będących przedmiotem przepisów dotyczących Międzynarodowego Obrotu Oprogramowaniem Szyfrującym (ITAR).

Wybór lamp i magnetronów produkowanych przez TMD przedstawiono w tabeli.