Poprzez zamontowanie szeregu kamer obserwacyjnych na ramach transporterów opancerzonych, czołgów lub innych pojazdów gąsienicowych / kołowych, można zachować niezakłócony widok na najbliższe otoczenie pojazdu przy zamkniętych lukach, zapewniając lepsze bezpieczeństwo całej załodze pojazdu.

Seria kamer obserwacji sytuacyjnej CITADEL może być używana jako wzmacniacz wzroku kierowcy (DVE) i do uzyskania widoku 360 ° dla dowódcy i żołnierzy. Takie rozwiązanie stanowi pierwszą linię dobrze zaprojektowanej koncepcji przetrwania.

Kamery do obserwacji sytuacyjnej CST są dostępne w pięciu podstawowych konfiguracjach:

  • Panoramiczny system kamer Citadel (podwójna kamera) zapewnia pole widzenia 170 ° i wbudowaną nakładkę graficzną dla znaczników odległości.
  • Citadel Compact: Pojedyncza kamera, skonfigurowana fabrycznie dla pola widzenia od 47 ° do 95 °
    – Do użytku z systemem przetwarzania wideo pojazdu.
  • Citadel Thermal: Pojedyncza kamera do użytku nocnego z fabrycznie skonfigurowanym polem widzenia 44 ° lub 90 °.
  • Citadel Dual Rotation Cam: jednostka składająca się z dwóch kamer w jednym urządzeniu,
    termiczną i dzienną, system może obracać się o 180 °.
  • Citadel Dual Cam: jednostka składająca się z dwóch kamer w jednym urządzeniu, termicznej i dziennej, w której dwa obrazy są scalone w jeden.

Inne konfiguracje kamer świadomości sytuacyjnej mogą być dostarczane jako projekty niestandardowe. Wszystkie kamery CITADEL zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej jakości obrazu, nawet w najtrudniejszych warunkach uderzeń i wibracji w pojazdach gąsienicowych lub kołowych, w temperaturach od -40 ° C do + 70 ° C.

Citadel Panoramic

Citadel Thermal

Citadel Dual Cam

Citadel Dual Rotation Cam

Citadel Compact