Założony w 1992 r. Meteomodem jest francuską firmą specjalizującą się w obserwacji górnych warstw atmosfety, a dokładniej w dziedzinie radiosondowania. Dziś jest jednym z czołowych producentów radiosond i głównym graczem w tej branży.

Baza klientów Meteomodem składa się z welu Narodowych Centrów Meteorologicznych, międzynarodowych instytutów badawczych, uniwersytetów i laboratoriów, organów zarządzania ruchem lotniczym (takich jak ASECNA w Afryce), a także jednostek wojskowych.
Około 130 systemów sondowania górnych warstw atmosfery w ponad 60 krajach na całym świecie,
codzienine (raz lub dwa razy dziennie) wykonuje pomiary przy użyciu radiosond Meteomodem.

Meteomodem_brochure