Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity)

 

W dniu 28 listopada 2006 r. Beatronic Polska otrzymała Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity) 1312H. Identyfikuje on Beatronic w Systemie Kodyfikacyjnym NATO – NCS (NATO Codification System) oraz w bazie NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics) i umożliwia dostarczanie rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Kod NCAGE nadawany jest przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. Przyznaje się go podmiotom gospodarki narodowej (PGN), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.